Korzyści z wdrożenia systemu ISO

Kwestia jakości towarzyszy człowiekowi od dawien dawna. Można nawet przypuszczać, iż praktycznie od czasu, kiedy świadomie i celowo wykonywać czynności prowadzące do realizacji potrzeb własnych, a także ludzi związanych z nim więzami rodzinnymi bądź społecznymi, praktycznie od kiedy rozpoczął wytwarzanie i używanie narzędzi oraz środków ułatwiających życie. Właściwie jakość stała się dla każdego człowieka zjawiskiem odczuwanym, które jest zauważane i zapewne stopniowo uświadamiane.

Zasadniczym warunkiem zadowolenia zarówno pracowników, jak również całego społeczeństwa jest zapewnienie życia w zdrowym, a także czystym środowisku oraz pracy
w bezpiecznych, jak również zdrowych warunkach. W związku z realizacją powyższych założeń przedsiębiorstwa, dokonując realizacji określonej wizji i misji polityki, a także związanymi z nią celami. Przedsiębiorstwa powinny również dążyć do systemowego, jak
i skutecznego zarządzania działalnością środowiskową.

Współcześnie ochrona środowiska stała się wyzwaniem dla społeczności. W Polsce również doceniono zagadnienie ochrony środowiska, co znalazło swoje odzwierciedlenie
w Konstytucji RP: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem pozwala przedsiębiorstwu utrzymać
w kręgu przedsiębiorstw, które znajdują się w reprezentacji standardów światowych,
a w niedalekiej przyszłości może się okazać, iż system zarządzania środowiskowego czy też zintegrowane systemy zarządzania, które obejmują kwestie ochrony środowiska, jakości,
a także innych norm komplementarnych, które decyduje o funkcjonowaniu firmy na rynku.

Fundamentalnym celem każdego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie zysku. Dopiero
w momencie gdy firma go przynosi bądź jest on prognozowany przez właścicieli przedsiębiorstwa, mają oni sposobność określania celów innych aniżeli ekonomiczne powiązane z rozwojem firmy, jej personelu, itp. Do przedsięwziąć tych często zalicza się także budowę właściwego wizerunku przedsiębiorstwa, które jest odpowiedzialne społecznie, na współczesnym rynku, także odgrywa coraz bardziej istotną rolę w  procesie budowania przewagi konkurencyjnej.

Doskonałym narzędziem podczas tworzenia wizerunku odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa jest wdrożenie oraz utrzymywanie ciągłego doskonalenia systemów zarządzania, które są zgodne z międzynarodowymi normami (ISO), a także dobrymi praktykami zarządzania, które są ukierunkowane pośrednio ewentualnie bezpośrednio na tworzenie odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa. Najpopularniejszym systemem zarządzania wdrażanym przez większość przedsiębiorstw działających zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie jest System Zarządzania Środowiskiem (EMS – Environmental Management System), który jest zgodny z wymaganiami ISO 14001.

Przedsiębiorstwo, które posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego jest lepiej postrzegane przez klientów, którzy coraz większe znaczenie przywiązują do zakupu artykułów bądź też usług, które wyprodukowane bądź świadczone zostały w warunkach zapewniających dbałość o środowisko naturalne. Przeważnie producenci, którzy mają wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymagają również tego samego od swoich poddostawców. Natomiast konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami zbliżonej branży
oraz klasy produkowanych wyrobów i usług sprawia, że posiadanie certyfikatu ISO 14001 decyduje o bardziej efektywnej sprzedaży, a co za tym idzie, potencjalnej poprawie udziału przedsiebiorstwa w rynku. Reasumując przedsiębiorstwo posiadające systemem zarządzania środowiskowego ma bardzo często dużo lepszy dostęp do oferowanego kapitału.

Normy, które dotyczą zarządzania środowiskowego mają za zadanie dostarczyć przedsiębiorstwu elementów opracowania najbardziej skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, który będzie zintegrowany z systemami zarządzania opierającymi się na normach ISO, jak również normy komplementarne opierające się na polskiej normie PN-N 18001. Prowadzić to do zapewnienia przedsiębiorstwom realnej szansy osiągnięcia celów ekonomicznych, a także i środowiskowych.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści wdrożenia systemu ISO14001
w działalności współczesnego przedsiębiorstwa.

Na treści pracy składają się wstęp, zakończenie oraz cztery rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki historycznego aspektu powstania norm zarządzania środowiskowego.

W rozdziale drugim ukazano cel normy ISO 14001.

W rozdziale trzecim zaprezentowano elementy systemu zarządzania środowiskiem.

W rozdziale czwartym omówiono potencjalne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s