Potrzeby menedżerów i ich zaspokojenie

Tabela 4. Potrzeby menedżerów i ich zaspokojenie (wg kolejności rangowej różnic poziomu deprywacji ,       5-najwyższe , 1-najniższe znaczenie przypisywane danej potrzebie)

Lp

Potrzeba

Stan   pożądany

Stan   faktyczny

Różnica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perspektywy, rozwój firmy

Wysokie wynagrodzenie za pracę

Rozwijanie wiedzy i umiejętności   zawodowych

Autonomia

Samorealizacja

Stałość

Uznanie u podwładnych

Dobre stosunki ze   współpracownikami

4,47

3,97

4,11

4,17

4,24

4,08

3,82

4,02

3,68

3,36

3,60

3,72

3,85

3,72

3,63

3,95

0,79

0,61

0,51

0,45

0,39

0,36

0,19

0,07

 

Tabela 3. Częstotliwość wyborów potrzeb i ich zaspokajania            (w % wskazań)

Lp

Potrzeba

Stan   pożądany

Stan   faktyczny

Różnica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Świadomość dobrych

perspektyw rozwoju firmy

Wysokie wynagrodzenie za pracę

Rozwijanie wiedzy i umiejętności   zawodowych

Autonomia, niezależność w   działaniu

Stałość (bezpieczeństwo)  pracy

Wykonywanie pracy , którą   się

lubi

Uznanie wśród podwładnych

Dobre stosunki ze   współpracownikami

90

73

78

78

75

80

65

75

61

46

58

62

62

67

60

76

29

27

20

16

13

13

5

+1

Źródło: J. Szaban „Motywacje i satysfakcje”, „Rzeczpospolita”, nr.83,  IV/96, s.14

Powyższe tabele wskazują, iż stopień zaspokojenia potrzeb menedżerów, czy szerzej – pracowników, nie jest ciągle zadowalający. Dlatego systemy motywacji pracowników, nawet w najnowocześniejszych przedsiębiorstwach potrzebują udoskonaleń zgodnych z duchem czasu, ale i uwzględniających indywidualne potrzeby każdego pracownika.

Reklamy